top of page

出賣男朋友系列 - 新郎哥絕對不是佈景板!

出賣男朋友系列

Before

完成一邊面,消失的虎紋

After

難得佢肯做facial,我唔會幫佢book 咁簡單做清潔就算所以一口氣做左Ultra36o,Hifu,無針注射(胎盤素)花錢最重要花得值得,有效果!所以我都係搵 @ladybeauty_hk

佢地treatment 未必係坊間最平,但店主真係極有心做,做得唔好唔收手果種人!價錢平唔係佢地既賣點,極致先係!

大愛 店主 Christy!2 次查看0 則留言
bottom of page