top of page

Repost by @kkmissy_@ladybeauty_hk 老闆娘好好😆😚 係到做treatment好舒服! 有部好勁嘅機,佢將我嘅痛症消除咗好多😭 已經痛咗就嚟半年嘅手,都因為用機按肩背好返好多🙉係正宗痴根……😆舒服咁挑返鬆~. 另外!!!我仲有係到做facial☺️🤭 等我再做多一兩次 之前啲壓力瘡同敏感應該會好返好多 🥺💕希望快啲無事

3 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page