top of page

Repost by @panda886 - 擊退頑固雙下巴 (新郎篇)

話說我有個客分享返

打雙下巴既相比我睇:


「!! Panda! ! !

我去左你介紹果間減雙下巴,今次仲捉埋未婚夫去打!

佢雙下爬好勁,我好擔心黎緊影 prewedding 唔靚」

好野真係要介紹比大家,大癲 ! 會唔會太勁

0 次查看0 則留言

Comments


bottom of page